ייעוץ, שיווק וניהול תיקי השקעות בישראל על ידי מומחים זרים מציאות או (עדיין) חזון?

| אלי אליה
18 בספטמבר 2011

המאמר עוסק בתיקון מס' 13 לחוק הייעוץ הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, שעניינו מתן אפשרות לגורמים זרים בעלי "ההיתר הזר", כלומר רשיון לעסוק במתן שירותי ייעוץ השקעות, שיווק השקעות ו/או ניהול תיקי השקעות במדינת מוצאם, להעניק שירותים אלו ללקוחות בישראל ללא צורך בקבלת רשיון ישראלי. המאמר סוקר את הרקע לתיקון לחוק, את מטרותיו ואת הוראות התיקון עצמו בהקשר של העוסק הזר, תוך מתן דגשים והבהרות במקומות המתאימים. המאמר מבקש לבחון ולהצביע על מכשולים, או 'מעצורים', אשר עלולים להשפיע על יישומו והצלחתו של התיקון לחוק, תיקון אשר אמור לפתוח את השוק, להגביר את התחרות ולשרת בסופו של דבר את הלקוח הישראלי, ואף מציע מספר כיווני מחשבה נוספים אשר עשויים לסייע בקשר עם כך.

 

לחצו כאן לקריאת המאמר המלא.