28/05/2014
רשות ההגבלים העסקיים מטילה מגבלות על חשיפת מידע במסגרת בדיקת נאותות

 

שלום רב,

משרד גורניצקי ושות' מתכבד להביא לידיעתכם עדכון משדה התחרות וההגבלים העסקיים בישראל. 

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה ביום 19 במאי 2014 גילוי דעת שעניינו חשיפת מידע במסגרת בדיקת נאותות ("Due Diligence"), טרם עסקה בין מתחרים.

 

בגילוי הדעת הרשות עומדת על כך שהעברת מידע "רגיש מבחינה תחרותית" למתחרה (כגון: מחירים, מחירונים, עלויות מוצר, אסטרטגיות תחרות, נתחי שוק, תכניות עסקיות וכדו'), במסגרת בדיקת נאותות, עלולה לגרום בתנאים מסוימים לפגיעה בתחרות ולהיחשב לפיכך כהסדר כובל לפי סעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988. 

 

הפרמטרים המוזכרים בגילוי הדעת לצורך הערכת החששות התחרותיים הנובעים מחשיפת המידע הם - טיב המידע הנחשף במסגרת בדיקת הנאותות; השלב בו מצויה העסקה; סיכויי מימוש העסקה ועצמת הפגיעה בתחרות כתוצאה מחשיפת המידע. בהתאם, ככל שהמידע הנחשף הוא מידע רגיש מבחינה תחרותית ובנוסף סיכויי מימוש העסקה נמוכים ו/או עצמת הפגיעה הצפויה בתחרות כתוצאה מחשיפת המידע גבוהה, יהיה על הצדדים לעסקה לנקוט באמצעי זהירות מוגברים כדי למזער את החשש לפגיעה בתחרות. 

 

במקרה של חשיפת מידע רגיש המעורר חששות תחרותיים, הרשות דורשת להקפיד על הכללים שלהלן:

 

  1. מידע רגיש תחרותית ייחשף רק אם הוא חיוני לבדיקת הנאותות, ובהתחשב בשלב המו"מ לקראת העסקה. בשלבי המו"מ הראשוניים מידת החשיפה המותרת למידע תחרותי רגיש תהיה נמוכה.
  2. הליך חשיפת המידע ייעשה בכפוף לחתימת הצדדים על התחייבות לשמירת סודיות.
  3. ככל הניתן, יש להסתפק בהעברת מידע מצרפי שאינו מאפשר "הנדסה לאחור".
  4. יש להעדיף חשיפת מידע שאינו העדכני ביותר.
  5. רצוי שהגורם המעיין במידע הרגיש מבחינה תחרותית לא יהא הצד לעסקה, כי אם גורם חיצוני מטעמו (רו"ח, עו"ד, יועץ וכדו'). כמו כן, ניתן להסתייע בעובדים מטעם הצד המתעניין שלא מעורבים בתמחור ו/או בשיווק ו/או במכירות של המוצרים שבתחרות בין הצדדים. הגורם החיצוני או העובדים שהוקצו לשם כך, ימסרו את ממצאיהם ברמת "שורות תחתונות".
  6. אם יש צורך לחשוף את המידע הרגיש לעיונם של עובדים המעורבים בתמחור, שיווק או מכירות, מבקש העיון יקים "צוות נקי" ומצומצם של עובדים, אשר עם חשיפתם לנתונים ימודרו מקבלת החלטות בתחומי עבודתם בחברה, לפרק זמן מספיק. הצוות הנקי יעביר מידע ברמת "שורות תחתונות".
  7. יש לתעד באופן מפורט את התנהלות הצדדים בכל הנוגע לחשיפת המידע.

 

בגילוי הדעת מובהר כי כללים אלו הם קווים מנחים ולא ממצים, ומכאן שעל צדדים לבדיקת נאותות מוטלת האחריות לוודא כי נקטו בכל האמצעים הנדרשים בנסיבות העניין לשם מניעת החשש התחרותי לפי נסיבות המקרה.

 

בנוסף, בגילוי הדעת מודגש כי הוראותיו לא יחולו על עסקה שאינה חייבת באישור מערך ההגבלים העסקיים, כגון עסקת מיזוג שאינה חייבת בהודעת מיזוג או הסדר כובל שחל עליו פטור בחוק או פטור סוג. 

 

לעיון בגילוי הדעת לחצו כאן


 

סניף ראשי: שד' רוטשילד 45, תל אביב

סניף הרצליה: שד' אבא אבן 1, הרצליה פיתוח

טלפון: 03-7109191   פקס: 03-5606555

נשמח, כמובן, לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

עו"ד אבנר פינקלשטיין

דוא"ל: G-Competition@gornitzky.com

 

 המידע הכלול במסמך זה הוא מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של גילוי הדעת/ההחלטה/הפרסום/הוראת החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. 
להצטרפות לרשימת התפוצה